ၾကယ္ငါးေကာက္သူ တစ္ေယာက္ မွ်သာ

ကိုယ္ သိထားတတ္ထား သေလာက္ အသိပညာ အတတ္ပညာေလးေတြ ၊ ေတြ႕ၾကဳံ ရင္ဆိုင္ ေက်ာ္လႊားခဲ့ရတဲ့ ဘဝရဲ့ အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္းေပါင္းမ်ားစြာေတြကေန ရခဲ့တဲ့ ဘဝအေတြ႕အၾကဳံေလးေတြကို ေနာက္ လူငယ္ေတြအတြက္ တတ္ႏိုင္သေလာက္ မွ်ေဝေပးေနသူ တစ္ေယာက္ရဲ့ စာမ်က္ႏွာေလးသာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ အခုမွ စေရာက္တဲ့ လူေတြ ဆိုရင္ ဒီ စာစုေလးကေန စ ဖတ္ႏိုင္ပါတယ္ဗ်ာ ။

♦ လူငယ္ေတြ အတြက္ ဒီအခ်ိန္ဟာ ကိုယ့္ဦးေႏွာက္ၾကီးကို အလုပ္ေပးလို႕ အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္ ♦

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close